Arama

Yapı Sektörü Yatırım Forumu

Yapı Sektörü Yatırım Forumu

2015 – 2019 Endonezya Ulusal Kalkınma Planı çerçevesinde Türk yatırımcıların Endonezya’ya dikkatlerini çekmek üzere Endonezya Başkonsolosluğu tarafından 26 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Yapı Sektörü Yatırım Forumuna 4’ü Dünyanın en büyük ilk 250 firması arasında (Engineering News Record) yer alan 15 firmadan temsilciler katıldı. “Bayındırlık ve İskan Yatırımlarında İnşaat Reformu” hakkında bilgi paylaşımı yapılan forumda i) Toplam proje değeri 190 milyar $ olan Ulusal Stratejik Projesi kapsamında hazırlık ve / veya ihale aşamasında olan inşaat, altyapı, üstyapı projeleri, ii) Devletler arası, Devlet – Özel Sektör arası ve Firmalar arasında finans opsiyonları ve iii) Endonezya ve Türk yapı firmaları arasında gerçekleştirilebilecek ortaklıklar konuları ele alındı.